Eco Hotel

ecoHotel Bedřiška se zařadil díky svým aktivitám
v oblasti ochrany přírody
a zavedení ekologicky šetrných služeb
pod značku Eco Hotel.

– Zcela zásadním ekologickým počinem se stala instalace soustavy tepelných čerpadel využívající kolektor na pozemcích hotelu. Celá instalace následně zajišťuje teplo pro komplex hotelu vč. užitkové vody a vytápění bazénu, vířivky a floatingu. V letních měsících kdy kolektor musí 3 měsíce regenerovat, zajištují tepelný komfort dvě tepelná čerpadla vzduch-voda.

– Další ekologickou aktivitou hotelu se stala instalace dobíjecí stanice pro elektromobily na parkovišti hotelu, kde jsou trvale rezervována dvě parkovací stání pro klienty hotelu, restaurace, ale i návštěvníků Špindlerova Mlýna.

– Hotel demonstruje možnost skloubení komfortního ubytování s přísnými pravidly na ochranu životního prostředí.

– Odpad je tříděn a recyklován, včetně tuků a olejů.

– Prádlo se zpracovává ve vlastní prádelně za využití ekologických a k přírodě šetrných přípravků.

– Hotel je vybaven úspornými zdroji světla.

– Dešťová voda je zachycována do nádrží a následně používána pro zalévání rozlehlé zahrady.

– Veškerá okna v komplexu jsou tepelně izolována stejně jako plášť budov.

– Nápoje se neprodávají v plechovkách, ale pouze ve vratných lahvích.

– Objem vody tekoucí ze všech kohoutků v pokojích je omezen na méně než deset litrů za minutu.

– V okolí hotelu jsou vysazovány květiny a keře a je udržována zahrada parkové úpravy o rozloze 15.000 m2.

Stejně jako nás zajímají naši hosté, jejich potřeby a pohodlí, pečujeme i o okolí a přírodu.