Historie

Hotel Bedřiška Špindlerův Mlýn – Historie

Hotel Bedříška se nachází v části obce Špindlerův Mlýn – Bedřichov v nadmořské výšce 837 m.n.m na místě, ze kterého je jeden z nejhezčích výhledů na kotlinu, ve které se Špindlerův Mlýn nachází a okolní vrcholky Krkonoš.

Tento rekreační objekt byl vybudován v roce 1928 židovským zlatníkem panem Fuchsem, především pro rodinnou rekreaci. Ve válečných letech byl uvězněn v koncentračním táboře v Eisenachu, kde v roce 1942 umírá.

V 50 letech byl tento majetek rodině Fuchsů odebrán pro potřeby Československého státu. V roce 1959 zde bylo zřízeno rekreační středisko, pro tehdejšího ministra národní obrany Dr. Alexeje Čepičku, které se s odstupem let vrývá do paměti lidí, jako „Čepičkova Vila“. Z důvodu utajení a ochrany mocnářů byla vila oplocena jako jediná nemovitost ve Špindlerově Mlýně. Několikrát rodina žádá Komunistický režim o navrácení majetku do vlastnictví, avšak tyto žádosti byly zamítnuty. Na mnohé dopisy, mimo jiné, i tehdejšímu prezidentovi republiky nebylo nikdy odpovězeno.

Po pustošivém vybydlení vily přechází majetek ze správy Ministerstva národní obrany na Bytový fond a posléze na Krajský ústav národního zdraví, který završil katastrofální stav nemovitosti a přilehlých zahrad. V 90 letech byl tento majetek rodině na základě restitučních nároků navrácen.

Po celkové rekonstrukci je v roce 1993 je otevřen hotel, který dostal název po vnučce pana Fuchse „Bedřiška“. Po roce provozování přechází hotel do vlastnictví společnosti Hotel Bedřiška s.r.o., která za doby jejího působení rozšířila ubytovací kapacitu o výstavbu studií, zpřístupnila veřejnosti a zejména hostům zahradu s parkovou úpravou a tenisový kurt spolu se zahradní restaurací.